Ορισμός 1.1.5.

i.          Αν η υπόθεση  είναι σύνθετη, η ελεγχοσυνάρτηση φ(x) για την οποία ισχύουν οι σχέσεις (1.5) και (1.6) λέγεται ομοιόμορφα ισχυρότατη ελεγχοσυνάρτηση (Ο.Ι.Ε.) με σ.σ. a, μεταξύ όλων των ελεγχοσυναρτήσεων φ*(x) που ικανοποιούν τη σχέση (1.7).

Αν η υπόθεση  είναι απλή η ελεγχοσυνάρτηση φ(x) λέγεται ισχυρότατη ελεγχοσυνάρτηση (Ι.Ε.) με σ.σ. a.

 

Περιεχόμενα