Κεφάλαιο 2ο

Έλεγχος Σύνθετων Υποθέσεων

 

2.1. Ιδιότητα Μονότονου Λόγου Πιθανοφανειών

     Η περίπτωση των απλών υποθέσεων είναι ενδιαφέρουσα από θεωρητική κυρίως άποψη, μια και στην πραγματικότητα, τέτοιου είδους καταστάσεις δεν είναι συχνές, αφού οι πραγματικές οικογένειες κατανομών με τις οποίες ασχολούμαστε συνήθως εξαρτώνται από μία ή περισσότερες συνεχείς παραμέτρους. Στην απλούστερη περίπτωση, που η κατανομή εξαρτάται από μία μόνο παράμετρο θ, η αρχική υπόθεση είναι μονόπλευρη, έστω π.χ. . Στη γενική περίπτωση η ισχυρότατη ελεγχοσυνάρτηση της  έναντι της εναλλακτικής  εξαρτάται από το  και συνεπώς δεν υπάρχει Ο.Ι.Ε. Όμως, αν ικανοποιείται μία επιπλέον συνθήκη, υπάρχει Ο.Ι.Ε. Αυτή η επιπλέον συνθήκη είναι η ιδιότητα του μονότονου λόγου πιθανοφανειών.

 

 

Περιεχόμενα