Πόρισμα 2.2.1.

Έστω Χ τ.μ. με σ.π.  από την εκθετική οικογένεια κατανομών:

.

     Για τον έλεγχο της αρχικής υπόθεσης  έναντι της εναλλακτικής  η Ο.Ι.Ε. δίνεται από τις σχέσεις (2.6), (2.7) αν η συνάρτηση  είναι αύξουσα και από τις σχέσεις (2.8), (2.9) αν η συνάρτηση  είναι φθίνουσα.

     Για τον έλεγχο της αρχικής υπόθεσης  έναντι της εναλλακτικής  η Ο.Ι.Ε. δίνεται από τις σχέσεις (2.8), (2.9) αν η συνάρτηση  είναι αύξουσα και από τις σχέσεις (2.6), (2.7) αν η συνάρτηση  είναι φθίνουσα.

 

 

Περιεχόμενα