Θεώρημα 2.2.3.

 Έστω Χ τ.μ. με σ.π.π.  , ,  και  ένα τ.δ. από αυτή την κατανομή. Υποθέτουμε ότι η πιθανοφάνεια  έχει την ιδιότητα του Μ.Λ.Π. ως προς τη συνάρτηση  . Τότε για τον έλεγχο της αρχικής υπόθεσης  έναντι της εναλλακτικής , υπάρχει Ο.Ι.Ε. που δίνεται από τη σχέση:                              

.                                         (2.8)

όπου  οι σταθερές ,  δίνονται από τη σχέση:

.                                                   (2.9)

 

 

Περιεχόμενα